Trafikverket utreder och gör en djupanalys vid alla dödsolyckor runt om i Sverige och har varit på plats i Växjö. Rondellmodellen ska inte byggas längre i Sverige.
– Hade man inte lett in cyklisterna i trafiken så hade inte olyckan inträffat på exakt det här sättet, säger Ove Persson, Trafikverkets utredare.
Foto: URBAN NILSSON