Uråsa en flygbas med hög prioritet

Uråsa flygbas stod klar 1963 och var en gång i tiden viktig för försvaret av södra Sverige. Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie på Kulturparken Småland, tog med Smålandsposten på en visning. Över och under jord.
Foto: Lars-Göran Rydqvist