Vårdpersonal jobbar som hyrpersonal – hos grannregionerna

Region Kronoberg jobbar hårt för att minska användningen av hyrpersonal. Nu har man upptäckt att vårdpersonal åker till grannregioner – för att jobba som inhyrda eller i bemanningsföretag. En bisyssla man vill vara ytterst restriktiv med att tillåta.
Foto: Lena Gunnarsson