Växjö dragloket när länet ökar befolkningsmässigt

Växjö växer snabbare är förväntat. Expansionen i residensstaden är också anledningen till att länets befolkning ökar.