Växjö kommun förändrar den dagliga verksamheten

Den dagliga verksamheten i Växjö kommun ska förändras. Bland annat genom att enheter slås samman.
Foto: URBAN NILSSON