Regionstyrelsens arbetsutskott rivstartade årets arbete med att besluta om att undersöka möjligheterna för ett nytt sjukhus i Växjö. Beslutet var enigt.
– Att bygga nytt skulle bli billigare än att renovera det befintliga, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).
Foto: URBAN NILSSON