1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Viktigaste frågorna för Liberalerna i EU-valet

Vi bad Caroline Persson plocka ut de fem viktigaste frågorna för hennes parti.
Liberalerna vill bland annat att EU ska arbeta mer för att stärka HBTQ-personers rättigheter.
Foto: Lena Gunnarsson

1. Stöd direkt till regioner och civilsamhälle.

Idag betalas stöd ut via EU:s olika fonder till medlemsländerna som sedan i sin tur ansvarar för genomförande av projekt. Liberalerna anser att dessa stöd ska minska men att delar av det stöd som kvarstår ska kunna utgå direkt till den regionala eller lokala nivån.

2. Intensivare arbete mot rasism och extremism

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se och appen MinSMP. 5 veckor endast 5 kr! (ord pris 1 mån 139 kr)

2. Liberalerna anser att EU ska arbeta aktivt tillsammans med medlemsländerna för att förebygga och bekämpa rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. EU ska inrätta ett europeiskt kunskapscentrum mot extremism.

3. En gemensam europeisk asylpolitik där vi delar på ansvaret

Det finns ett färdigt förslag om att revidera Dublinförordningen, i syfte att skapa ett system där alla medlemsländer delar på ansvaret för asylsökande som söker skydd i EU. Det är avgörande att det systemet snarast godkänns av EU-ländernas regeringar, anser Liberalerna. De länder som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt. För de som inte gör det ska stöden minska.

4. Demokrati - målet för EU:s bistånd

EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter och stödja demokratirörelser världen över. Såväl det svenska som det europeiska biståndet ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.

5. Stärkt skydd för hbtq personer

Liberalerna ska verka i EU och internationellt för att stärka HBTQ-personers rättigheter som en del av de mänskliga rättigheterna. Den samkönade familjen ska erkännas fullt ut.