Vöfab köper sig fri från p-kravet

Det nya kommunhuset har för få p-platser.
Det kostade kommunen självaste bygglovet.
Nu vill kommunägda Vöfab runda p-kravet.
Foto: Lennart Ernstsson